Tull då och nu

Tullar har funnits i Sverige sedan 1100-talet och Tullverket blev en egen myndighet 1636. Tullavgifter infördes för att ge nya inkomster till staten – finanstullar. Därefter infördes tullar för att skydda landets eget näringsliv – skyddstullar. De varor som kom med fartyg från andra länder måste passera Stora sjötullen där tullavgiften skulle betalas. En inrikestull – Lilla tullen – skulle betalas för de varor som fördes in från landsbygden till städerna för att säljas. Dessa tullavgifter kom att bli viktiga inkomstkällor för staten.

Smuggling är inget nytt
Smuggling har förekommit länge men det har varit olika typer av varor som smugglats. Från 1700-talet och mitten av 1800-talets mitt var smuggling av tyg vanligt. Från 1920 till 1939 var det framför allt sprit som smugglades. Narkotikasmugglingen till Sverige har varit ett problem sedan 1960-talet.
EU

Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen. Medlemsländerna utgör en tullunion med en gemensam tullmur med samma tullavgifter och tullregler för all handel med länder utanför EU. Det finns också ett samarbete mot smuggling och annan tullrelaterad brottslighet.

Utsigt af första slussen vid inloppet till Götha Canal vid Mem. Mem tullkammare 1844. Akvarell av Elias Sehlstedt


Lilla Tullhuset, Stadsgården, Stockholm. Foto från ca 1900.


Sverige blev medlem i EU 1995.