Bli medlem

Om du vill bli medlem eller veta mer om föreningen så är du välkommen att kontakta Åsa Runeström via e-post till tullhistoria@tullverket.se  .  


Ett medlemskap kostar 150 kronor per år och du blir enklast medlem genom att betala in avgiften till föreningens plusgirokonto 437 80 44-4. Meddela samtidigt namn och adress till tullhistoria@tullverket.se

2021-08-24

Smuggelsprit lossas i Stadsgårdshamnen efter det stora spritbeslaget vid Sundskär, natten till den 10 mars 1930. Tull och polis beslagtog mer än 20000 liter sprit. Foto Axel Malmström (1872 - 1945)