Denna karta över 1700-talets Göteborg och andra kartor från denna tid finns tillgängliga nedan.

Tullatlas

General Tull Arrende Societetens Tullatlas, som finns på Kungliga Biblioteket (KB), innehåller kartor över 1700-talets tullorter. År 1765 fanns 113 tullorter i rikets västra och östra halva. För 100 av dessa finns kartor bevarade. De samlades in 1730 till 1760.

Periodvis arrenderade Kungl. Majt. ut tulluppbörden till privata företag. General Tull Arrende Societeten fick 1726 ansvar för att driva tullverksamheten vid sjötullkamrarna, som svarade för import- och exporttullen, och landtullkamrarna, som tog upp Lilla tullen, en avgift som togs ut när varor fördes till städerna eller marknaderna.  Landtullkamrarna tog också upp accisen, som var en skatt på viss försäljning och konsumtion i städerna. 

I vår årstidskrift Argus 2021 presenterar Claes-Göra Hedström kartor för några utvalda orter i artikeln ”Tullhus, tullportar och tullstaket i kartor”. Genom honom har Kungliga biblioteket gett oss tillgång till historiska tullkartorna över 100 orter i nuvarande Sverige och Finland. Stort tack för detta. 

Om du publicerar någon av kortorna i annat sammanhang bör du ange Kungliga Biblioteket och gärna också  tullhistoria.se som källa.

2022-03-22

Sverige - västra rikshalvan

Finland - östra rikshalvan