Sidan är under utveckling

Argus och Tullhistorisk Tidskrift - arkiv 

1978 bildades Tullens historiska förening. Föreningen gav mellan 1979 och 1987 ut Tullhistorisk Tidskrift (THT). 1987 ersattes den av föreningens årskrift Argus, som ges ut med stöd från Tullverket.

Tullhistorisk Tidskrift kom ut med två nummer per år mellan 1979 och 1986 samt ett nummer 1987.  I högerspalten nedan finns de i PDF-versioner. En bibliografi över artiklarna THT finns i THT 1987 nr 1. 

Här kommer vi också succesivt lägga in digitala versioner av årsskriften Argus från 1987 och framåt. Argus-årgångarna är uppdelade på två delar av tekniska skäl. 

Innehållet i alla utgivna skrifter finns under rubriken Årsboken Argus - innehåll.

2022-04-25

Årsskiften Argus 


Argus 1991, Innehåll


Argus 1990, Innehåll 


Argus 1989, Innehåll 


Argus 1988,  Innehåll


Argus 1987,   Innehåll

Tullhistorisk Tidskrift 1979 - 1987


THT 1987 nr 1


THT 1986 nr 2


THT 1986 nr 1


THT 1985 nr 2 


THT 1985 nr 1 


THT 1984 nr 2


THT 1984 nr 1  


THT 1983 nr 2 


THT 1983 nr 1 


THT 1982 nr 2


THT 1982 nr 1


THT 1981 nr 2


THT 1981 nr 1


THT 1980 nr 2


THT 1980 nr 1


THT 1979 nr 2


THT 1979 nr 1