Tullhistorisk Tidskrift och Argus 1979 - 2023, arkiv 

1978 bildades Tullens historiska förening. Föreningen gav mellan 1979 och 1987 ut Tullhistorisk Tidskrift (THT). 1987 ersattes den av årskriften Argus, som ges ut med stöd från Tullverket.

Tullhistorisk Tidskrift kom ut med två nummer per år mellan 1979 och 1986 samt ett nummer 1987.  I högerspalten nedan finns de i PDF-versioner.

Argus har årligen publicerats sedan 1987. Vissa år har den ersatts av en tullhistorisk bok. Nedan finns de hittills utgivna årgångarna av Argus i digital version.  Av tekniska skäl  är de uppdelade på två delar med undantag för Argus 2014. 

En bibliografi över artiklar mm i Tullhistorisk tidskrift  och Argus 1979 - 2001, sammanställd av Göran Nilzén, finns i Argus 2003. Den finns också under rubriken Årsboken Argus - innehåll

2023-04-17

Årsskiften Argus 1987 -  2023


Argus 2023, Innehåll


Argus 2022, Innehåll


Argus 2021, Innehåll


Argus 2020, Innehåll


Argus 2019, Innehåll


Argus 2018, Innehåll  


Argus 2017, Innehåll


Argus 2016, Innehåll


Argus 2015, Innehåll 


Argus 2014, Innehåll 


Argus 2013, Innehåll 


Årsbok 2012:  Tullskolan 100 år - Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna.


Argus 2011, Innehåll 


Argus 2010, Innehåll


Argus 2009, Innehåll 


Argus 2008, Innehåll 


Argus 2007, Innehåll


Årsbok 2006: Rickard Bengtsson; Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv


Argus 2005, Innehåll


Argus 2004, Innehåll


Argus 2003, Innehåll


Årsbok 2002: Jan Berggren; Från kask till basker. 


Argus 2001, Innehåll


Argus 2000,  Innehåll   


Argus 1999, Innehåll


Årsbok 1998: Rickard Bengtsson; Vid stadens hank och stör.

Lilla tullen (lanttullen) fanns 1622 till 1810 för att koncentrera handeln till städerna och ge staten inkomster. I boken redovisas den inventering som författen gjort av tullhus, portar och bommar från denna tid i 87 svenska städer.


Argus 1997, Innehåll 


Argus 1996, Innehåll 


Argus 1995, Innehåll


Argus 1994, Innehåll 


Argus 1993, Innehåll


Argus 1992, Innehåll


Argus 1991, Innehåll


Argus 1990, Innehåll 


Argus 1989, Innehåll 


Argus 1988,  Innehåll


Argus 1987,   Innehåll

Tullhistorisk Tidskrift 1979 - 1987


THT 1987 nr 1


THT 1986 nr 2


THT 1986 nr 1


THT 1985 nr 2 


THT 1985 nr 1 


THT 1984 nr 2


THT 1984 nr 1  


THT 1983 nr 2 


THT 1983 nr 1 


THT 1982 nr 2


THT 1982 nr 1


THT 1981 nr 2


THT 1981 nr 1


THT 1980 nr 2


THT 1980 nr 1


THT 1979 nr 2


THT 1979 nr 1