Om föreningen

Tullens historiska förening vill väcka och underhålla intresset för historia, särskilt tullhistoria. Till exempel anordnar vi föredrag och visningar av olika museiutställningar.

Föreningen bildades 1978 under namnet "Tullhistoriska föreningen". I dag har vi drygt 150 medlemmar.

Vi har ett nära samarbete med Tullverket. I samarbete med verket ger vi ut årsboken Argus.

Om du vill bli medlem eller veta mer om föreningen så är du välkommen att skicka e-post till tullhistoria@tullverket.se. Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till föreningens plusgirokonto 437 80 44-4. Medlemsavgiften är 150 kr/år

Länk till föreningens stadgar finner du längst ner på sidan.

Kontaktinformation
E-post:
tullhistoria@tullverket.se
Postadress
TULLENS HISTORISKA FÖRENING
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm
Organisationsnummer: 802495-6933

2022-05-04

Föreningens styrelse

består av
Charlotte Svensson, ordförande,

Åsa Runeström, sekreterare,

Hans P Ohlsson, kassör,

Petra Johfur, sammankallande programkommittén. 

Sten Sandström, redaktör för Argus 

Mari Höglund, 

Helena Landgren Ekorre,

Ida Eriksson (nyval), och 

Mats Pettersson (nyval).


 2022-05-03