Om föreningen

Tullens historiska förening vill väcka och underhålla intresset för historia, särskilt tullhistoria. Till exempel anordnar vi föredrag och visningar av olika museiutställningar.

Föreningen bildades 1978 under namnet "Tullhistoriska föreningen". I dag har vi drygt 150 medlemmar.

Vi har ett nära samarbete med Tullverket. I samarbete med verket ger vi ut årsboken Argus.

Om du vill bli medlem eller veta mer om föreningen så är du välkommen att skicka e-post till tullhistoria@tullverket.se. Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till föreningens plusgirokonto 437 80 44-4. Medlemsavgiften är 150 kr/år

Länk till föreningens stadgar finner du längst ner på sidan.

Kontaktinformation
E-post:
tullhistoria@tullverket.se
Postadress
TULLENS HISTORISKA FÖRENING
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm
Organisationsnummer: 802495-6933

2022-05-04

Föreningens styrelse

består av
Vakant, ordförande,

Peter Klingner, sekreterare (nyval),

Charlotte Wiklander, kassör (nyval),

Petra Johfur, sammankallande programkommittén. 

Sten Sandström, redaktör för Argus 

Mari Höglund, 

Helena Landgren Ekorre,

Mats Pettersson och 

Galyna Holm (nyval).


 2023-08-23