Årsboken Argus 1979 -2023

 Föreningens årsbok Argus ingår i medlemskapet. Vissa år kommer årsskriften ut i form av en bok, även den med tullhistorisk inriktning.

Innehållet i de årsskrifter som har getts ut åren 2002-2023 finns nedan.

Längre ner på den här sidan finns en bibliografi över artiklar m.m. i Tullhistorisk tidskrift (THT) 1979 - 1987 och Argus för 1987 - 2001 sammanställd av Göran Nilzén och ursprungligen publicerad i Argus 2003.

Under rubriken Argus & THT- arkiv finns THT och Argus publicerade i den takt vi skannar in dem. 

2023-10-02


Argus 2002-2023

Argus 2023


Argus 2022.


Argus 2021


Argus 2020


Argus 2019


Argus 2018


Argus 2017


Argus 2016


Argus 2015


Argus 2014


Argus 2013


2012

Tullskolan 100 år - Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna författad av  Rickard Bengtsson är föreningens årsskift för 2012. Boken ger en bred skildring av hur utbildningen i Tullverket utvecklats under mer än 100 år till följd av ändringar i omvärlden och inom Tullverket. I detta inkluderas hur olika intressenter, bl.a. de fackliga organisationerna, agerat.


Argus 2011


Argus 2010


Argus 2009


Argus 2008


Argus 2007


År 2006 gavs ingen Argus ut utan "Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv" av Rickard Bengtsson var föreningens årsskrift.


Argus 2005


Argus 2004


Argus 2003


År 2002 gavs ingen Argus ut utan "Från kask till basker. Uniformer i Tullverket under 200 år" av Jan Berggren var föreningens årsskrift.


Bibliografi 1979-2001